Ilmoittaudu ryhmään

Kerhossa on vielä vapaita paikkoja jäljellä 17 kpl.

Höntsäpelit, nuoret 13-17v

12.01.2023 - 11.05.2023
Torstaisin klo 17:00

Osallistujan nimi *
Participant's name
  
Syntymävuosi *
Birth year *
Puhelin *
Phone number *
Sähköposti *
Email *
(Vahvistus tulee tähän sähköpostiin)
Onko lupa julkaista kuvia/videoita, joissa sinä näyt, joita otetaan mahdollisesti toiminnan aikana Sporttia kaikille ry:n omaan markkinointi ja mainos tarkoituksiin sosiaalisessa mediassa (Facebook, instagram), mainosmateriaalissa ja Sporttia kaikille ry:n nettisivuilla?

Huoltajan nimi (alle 18-vuotias osallistuja)
Guardian's name (for under 18 year old participant)
Muut tarpeelliset lisätiedot (esimerkiksi: allergiat ja sairaudet, sosiaaliset rajoitteet, mahdollinen lääkitys ja tieto annostelusta)
Olen lukenut ja sitoutunut noudattamaan ilmoittautumis- ja peruutusehdot / I have read and committed to comply with the registration and cancellation terms and conditions *
Tietojen oikeellisuus / Correctness of informaition
Vakuutan että tässä ilmoitetut tiedot ovat oikeat. / I confirm that provided information is truthful and relevant. *
Suostun saamaan mainoskirjeitä Sporttia kaikille toiminnasta ja tulevan kauden liikuntaryhmistä (mainoksia tulee vain kerran kaudessa)
I agree to receive advertising letters from Sporttia kaikille about the activities and sports groups of the coming season (advertisements will only come once a season)