Meistä

Sporttia kaikille -toiminnan kantava ajatus on – Liikunnan mahdollisuus kuuluu kaikille!

Sporttia kaikille ry sai alkunsa vuonna 2011. Alussa toimintaa rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö hankkeena, jonka tavoitteena oli tukea ja edistää monikulttuurista liikunnan harrastamista. Hanke laajensi vantaalaisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia tarjoamalla edullista tai maksutonta, kaikille avointa toimintaa matalalla kynnyksellä. Jotta tämä valtava monen vuoden menestyksekäs työ ei valuisi hukkaan ja toimintaa voitaisiin kehittää lisää tulevaisuudessa, perustettiin Sporttia Kaikille ry vuonna 2017. Toimintaa rahoittaa veikkausvoittorahoista myönnetty valtionavustus sekä Vantaan kaupunki.

Sporttia kaikille ry on Vantaalle rekisteröity yhdistys. Toiminnassa Vantaan kaupungin liikuntapalvelut, nuorisopalvelut ja monikulttuurisuustyö, vantaalaiset liikuntajärjestöt ja monikulttuuriset liikuntajärjestöt ovat muodostaneet toiminnan vahvan verkoston. Hankkeessa luotu verkostomainen toimintamalli osaltaan on edistänyt ja auttanut ylläpitämään urheiluseurojen ja monikulttuuristen yhdistysten välistä yhteistyötä.

Sporttia kaikille toiminta on saanut vahvan statuksen eri-ikäisten liikuttamisessa Vantaalla, myös maahanmuuttajien keskuudessa. Nykyisin Sporttia kaikille ry toteuttaa viikoittain 135 Sporttia kaikille -liikuntakerhoa, jonka lisäksi järjestetään uimatoimintaa, koulutusta ja perehdytystä sekä liikuntatapahtumia. Sporttia kouluille – liikuntakerhotoiminta (84 kerhoa) käynnistettiin syksyllä 2019 kaupungin rahoituksen avulla.

Sporttia kaikille toiminnassa arvostetaan avoimuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä, yhteisenä tavoitteena on syrjäytymisen riskien ehkäiseminen. Jokaiselle halukkaalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus osallistua laadukkaaseen vapaa-ajan toimintaan.

Laadukas toiminta edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja aktiivista työskentelyä avarakatseisen ilmapiirin ylläpitämiseksi. Tulevaisuudessa Sporttia kaikille – liikunta juurtuu entistä vahvemmin osaksi vantaalaista liikuntatoimintaa. Kaikille avoin liikuntakulttuuri, yhdenvertaisuus liikuntapalveluiden tavoitettavuudessa sekä ihmisten keskinäinen hyvä vuorovaikutus.