Peruutusehdot

PERUUTUSEHDOT  

Maksu – ja peruutusehdot  

Leiri maksetaan suoraan verkkokaupassa varauksen yhteydessä. Sporttia kaikille ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.  

Peruutukset tulee tehdä vain ja ainoastaan sähköpostitse:  

Huom!  

Peruutusta ei voi tehdä esim. suullisesti leiripaikalla, teksti- tai WhatsApp-viestillä tai Facebook Messengerin tai Instagramin Direct-viestien kautta.  

  • Peruutuksen yhteydessä leirivarauksesta jo maksettu hinta palautetaan mahdollisten toimistokulujen vähentämisen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.  

Jos leirijakso perutaan ennen 1.5., peruutus on maksuton, 0 euroa  

Jos perutaan ennen 15.5., peruutus toimistokulujen hinnalla 10e  

Alle 14 vuorokautta ennen oman leirijakson alkua tehdyistä peruutuksista peritään täysi leirihinta. (Eli 14 vuorokautta ennen leiriä voi vielä perua toimistokulujen hinnalla)  

  • Peruutuksesta voi saada maksunpalautusta tai peruutuksen voi tehdä toimistokulujen hinnalla, mikäli leirijakso on täysin loppuun varattu ja leirijakson varasijoille on ilmoittautunut asiakkaita.  

Jos asiakas ei osallistu leirille, eikä ole peruuttanut varattua leirijaksoa peruutusehtojen mukaisesti, peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluna 100 % leirijakson hinnasta.  

  • Sairastapaukset: Leirijakson voi peruuttaa vielä ennen leirin alkua akuutin sairastapauksen vuoksi. Sairastapauksessa leirijaksosta maksettu hinta hyvitetään asiakkaalle kokonaisuudessaan. Maksun palautuksen edellytyksenä on lääkärintodistuksen toimittaminen Sporttia kaikille ry:n sähköpostiin info@sporttiakaikille.fiLääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi leirinaikainen este osallistumiselle.   

Mikäli leirin aikana sairastuu tai leiriläinen on poissa leiriltä muusta syystä, leirihinnasta ei hyvitetä maksuja takaisin. Huom! (mikäli vielä COVID-19 ohjeistukset) Mikäli lapsi tuodaan tai tulee sairaana leirille, järjestäjällä on oikeus evätä lapsen pääsy leirille ja vanhemmat ovat velvollisia hakemaan sairaan lapsen pois. Sama koskee tapauksia, jossa lapsi sairastuu leirin aikana.  

JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA LEIRIJAKSO:  

Ylivoimainen este: Jos kohtaamme ylivoimaisen esteen, force majeure-tilanteen, tai riippumattoman esteen, joka pakottaa peruuttamaan leirijakson kokonaan, eikä asiakkaalle voida tarjota korvaavaa leirijaksoa, asiakkaalle palautetaan jo maksettu leirimaksu kokonaisuudessaan (100 %). Tällaisessa tilanteessa asiakas ei voi saada vahingonkorvausta ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyneistä kuluista, joita tilanteesta saattaa aiheutua.