Peruutusehdot

PERUUTUSEHDOT  

Maksu – ja peruutusehdot

Ryhmän osallistumismaksu tai kausimaksu maksetaan suoraan verkkokaupassa varauksen yhteydessä. Sporttia kaikille ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Sporttikortit:

 Sporttia kaikille -ryhmien osallistumismaksut:

  • Aikuisten Sporttikortti 45€(18-vuotta täyttäneet ja yli)
  • Lasten ja nuorten Sporttikortti 40€

* Aikuisten sporttikortin ostajalla on oikeus osallistua ennakkoilmoittautumalla kaikkiin aikuisten ryhmiin niin kauan kuin ryhmissä on tilaa.
* Lasten/nuorten sporttikortin ostajalla oikeus osallistua ennakkoilmoittautumalla kaikkiin lasten/nuorten ryhmiin niin kauan kuin ryhmissä on tilaa.

(Meillä ei ole jäsenmaksua)

(*Toimintaamme osallistuvat eivät ole vakuutettu meidän toimestamme)

Ilmoittautumisen peruuttaminen/ harrastuksen päättäminen

Peruutukset tulee tehdä vain ja ainoastaan kirjallisena sähköpostitse:

Huom!

Peruutusta ei voi tehdä esim. suullisesti ohjaajalle, teksti- tai WhatsApp-viestillä tai Facebook Messengerin tai Instagramin Direct-viestien kautta yhdistykselle.

Peruutuksen yhteydessä ryhmän osallistumismaksu tai kausimaksu jo maksettu hinta palautetaan mahdollisten toimistokulujen vähentämisen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA RYHMIÄ:

Ylivoimainen este: Jos kohtaamme ylivoimaisen esteen, force majeure-tilanteen, tai riippumattoman esteen, joka pakottaa peruuttamaan kauden kokonaan, eikä asiakkaalle voida tarjota korvaavaa toimintaa, asiakkaalle voidaan palauttaa osa maksetusta Sporttikortti-maksusta, mikäli jokin alla listatuista ehdoista täyttyy. Tällaisessa tilanteessa asiakas ei voi saada vahingonkorvausta ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyneistä kuluista, joita tilanteesta saattaa aiheutua.

Sairastapaukset: Sporttikortin oston voi peruuttaa akuutin sairastapauksen vuoksi. Sairastapauksessa Sporttikortin maksettu hinta hyvitetään asiakkaalle kokonaisuudessaan. Maksun palautuksen edellytyksenä on lääkärintodistuksen toimittaminen Sporttia kaikille ry:n sähköpostiin

Huom! (mikäli vielä COVID-19 ohjeistukset) Mikäli osallistuja tulee sairaana ryhmään, järjestäjällä on oikeus evätä osallistujan pääsy mukaan toimintaan (Vanhemmat ovat velvollisia hakemaan sairaan lapsen pois.)

Osallistuessaan yhdistyksemme järjestämään toimintaan, asiakkaalla tulee olla voimassa oleva Sporttikortti. Sporttikortti on henkilökohtainen, eikä siihen sisältyvien palveluiden käyttöoikeutta saa luovuttaa toiselle henkilölle. Kaikissa väärinkäytöstapauksissa henkilön Sporttikortti mitätöidään.

Mikäli osallistuja rikkoo tahallisesti liikuntatiloja tai tilassa käytettäviä liikuntavälineitä, on hän velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti yhdistykselle. Sporttia kaikille ry perii rikotusta liikuntavälineestä korvauksen, joka käytetään korvaavan välineen hankintaan.

Kesäleirit:

Maksu – ja peruutusehdot

Leiri maksetaan suoraan verkkokaupassa varauksen yhteydessä. Sporttia kaikille ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Peruutukset tulee tehdä vain ja ainoastaan sähköpostitse: info@sporttiakaikille.fi

Huom!

Peruutusta ei voi tehdä esim. suullisesti leiripaikalla, teksti- tai WhatsApp-viestillä tai Facebook Messengerin tai Instagramin Direct-viestien kautta.

Peruutuksen yhteydessä leirivarauksesta jo maksettu hinta palautetaan mahdollisten toimistokulujen vähentämisen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

  • Jos leirijakso perutaan ennen 1.5. (kesäkuun leirijakso) ja 1.7. (elokuun leirijakso), peruutus on 5 euroa
  • Jos perutaan ennen 15.5. (kesäkuun leirijakso) ja 17.7. (elokuun leirijakso), peruutus toimistokulujen hinnalla 10e

Alle 14 vuorokautta ennen oman leirijakson alkua tehdyistä peruutuksista peritään täysi leirihinta. (Eli 14 vuorokautta ennen leiriä voi vielä perua toimistokulujen hinnalla)

Peruutuksesta voi saada maksunpalautusta tai peruutuksen voi tehdä toimistokulujen hinnalla, mikäli leirijakso on täysin loppuun varattu ja leirijakson varasijoille on ilmoittautunut asiakkaita.

Jos asiakas ei osallistu leirille, eikä ole peruuttanut varattua leirijaksoa peruutusehtojen mukaisesti, peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluna 100 % leirijakson hinnasta.

Sairastapaukset: Leirijakson voi peruuttaa vielä ennen leirin alkua akuutin sairastapauksen vuoksi. Sairastapauksessa leirijaksosta maksettu hinta hyvitetään asiakkaalle kokonaisuudessaan. Maksun palautuksen edellytyksenä on lääkärintodistuksen toimittaminen Sporttia kaikille ry:n sähköpostiin info@sporttiakaikille.fi. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi leirinaikainen este osallistumiselle.

Mikäli leirin aikana sairastuu tai leiriläinen on poissa leiriltä muusta syystä, leirihinnasta ei hyvitetä maksuja takaisin. Huom! (mikäli vielä COVID-19 ohjeistukset) Mikäli lapsi tuodaan tai tulee sairaana leirille, järjestäjällä on oikeus evätä lapsen pääsy leirille ja vanhemmat ovat velvollisia hakemaan sairaan lapsen pois. Sama koskee tapauksia, jossa lapsi sairastuu leirin aikana.

JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA LEIRIJAKSO:

Ylivoimainen este: Jos kohtaamme ylivoimaisen esteen, force majeure-tilanteen, tai riippumattoman esteen, joka pakottaa peruuttamaan leirijakson kokonaan, eikä asiakkaalle voida tarjota korvaavaa leirijaksoa, asiakkaalle palautetaan jo maksettu leirimaksu kokonaisuudessaan (100 %). Tällaisessa tilanteessa asiakas ei voi saada vahingonkorvausta ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyneistä kuluista, joita tilanteesta saattaa aiheutua.