Peruutusehdot

PERUUTUSEHDOT  

 

Maksu – ja peruutusehdot

 

Ryhmän osallistumismaksu tai kausimaksu maksetaan suoraan verkkokaupassa varauksen yhteydessä. Sporttia kaikille ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Peruutukset tulee tehdä vain ja ainoastaan sähköpostitse:

Huom!

Peruutusta ei voi tehdä esim. suullisesti ohjaajalle, teksti- tai WhatsApp-viestillä tai Facebook Messengerin tai Instagramin Direct-viestien kautta yhdistykselle.

  • Peruutuksen yhteydessä ryhmän osallistumismaksu tai kausimaksu jo maksettu hinta palautetaan mahdollisten toimistokulujen vähentämisen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Maksu – ja peruutusehdot

 Sporttia kaikille -ryhmien osallistumismaksut:

  • Aikuisten Sporttikortti 40€/syyskausi ja 45€/kevätkausi (18-vuotta täyttäneet ja yli)
  • Lasten ja nuorten Sporttikortti 30€/syyskausi ja 35€/kevätkausi (alle 18-vuotiaat).

* Aikuisten sporttikortin ostajalla on oikeus osallistua ennakkoilmoittautumalla kaikkiin aikuisten ryhmiin niin kauan kuin ryhmissä on tilaa.
* Lasten/nuorten sporttikortin ostajalla oikeus osallistua ennakkoilmoittautumalla kaikkiin lasten/nuorten ryhmiin niin kauan kuin ryhmissä on tilaa.

 

(Meillä ei ole jäsenmaksua)

(*Toimintaamme osallistuvat eivät ole vakuutettu meidän toimestamme)

 

Ilmoittautumisen peruuttaminen/ harrastuksen päättäminen

Peruutukset tulee tehdä vain ja ainoastaan kirjallisena sähköpostitse:

Huom!

Peruutusta ei voi tehdä esim. suullisesti ohjaajalle, teksti- tai WhatsApp-viestillä tai Facebook Messengerin tai Instagramin Direct-viestien kautta yhdistykselle.

 

JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA RYHMIÄ:

Ylivoimainen este: Jos kohtaamme ylivoimaisen esteen, force majeure-tilanteen, tai riippumattoman esteen, joka pakottaa peruuttamaan syyskauden kokonaan, eikä asiakkaalle voida tarjota korvaavaa toimintaa, asiakkaalle voidaan palauttaa osa maksetusta Sporttikortti-maksusta, mikäli jokin alla listatuista ehdoista täyttyy. Tällaisessa tilanteessa asiakas ei voi saada vahingonkorvausta ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyneistä kuluista, joita tilanteesta saattaa aiheutua.

  • Jos syyskauden toiminta perutaan Covid-19-viruksen takia ennen 31.8., peruutus on maksuton, 0 euroa. (Sporttikortin hinta palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille kokonaisuudessaan.)

 

  • Jos syyskauden toiminta perutaan Covid-19-viruksen takia syyskuun aikana, kuitenkin viimeistään 30.09.2021, palautamme 50 % Sporttikortin hinnasta asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

 

  • Jos syyskauden toiminta (syyskuu-joulukuu 2021) perutaan Covid-19-viruksen takia lokakuun aikana tai sen jälkeen, emme palauta osallistumismaksua jo maksetuista Sporttikorteista.

Sairastapaukset: Sporttikortin oston voi peruuttaa akuutin sairastapauksen vuoksi. Sairastapauksessa Sporttikortin maksettu hinta hyvitetään asiakkaalle kokonaisuudessaan. Maksun palautuksen edellytyksenä on lääkärintodistuksen toimittaminen Sporttia kaikille ry:n sähköpostiin

Huom! (mikäli vielä COVID-19 ohjeistukset) Mikäli osallistuja tulee sairaana ryhmään, järjestäjällä on oikeus evätä osallistujan pääsy mukaan toimintaan (Vanhemmat ovat velvollisia hakemaan sairaan lapsen pois.)

Osallistuessaan yhdistyksemme järjestämään toimintaan, asiakkaalla tulee olla voimassa oleva Sporttikortti. Sporttikortti on henkilökohtainen, eikä siihen sisältyvien palveluiden käyttöoikeutta saa luovuttaa toiselle henkilölle. Kaikissa väärinkäytöstapauksissa henkilön Sporttikortti mitätöidään.

Mikäli osallistuja rikkoo tahallisesti liikuntatiloja tai tilassa käytettäviä liikuntavälineitä, on hän velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti yhdistykselle. Sporttia kaikille ry perii rikotusta liikuntavälineestä korvauksen, joka käytetään korvaavan välineen hankintaan.