Tukijat

Toimintaamme tukevat

Toimintaan on saatu valtionavustusta veikkausvoittovaroista aluehallintovirastolta.