Maksu- ja peruutusehdot

Maksu – ja peruutusehdot

 

Osallistumismaksu (Sporttikortti) maksetaan suoraan verkkokaupassa ilmoittautumisen yhteydessä.

Sporttia kaikille ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

 

 Sporttia kaikille -ryhmien osallistumismaksut:

 • Aikuisten Sporttikortti  45€/kevätkausi (18-vuotta täyttäneet ja yli)
 • Lasten ja nuorten Sporttikortti  35€/kevätkausi (alle 18-vuotiaat).

* Aikuisten sporttikortin ostajalla on oikeus osallistua ennakkoilmoittautumalla kaikkiin aikuisten ryhmiin niin kauan kuin ryhmissä on tilaa.
* Lasten/nuorten sporttikortin ostajalla oikeus osallistua ennakkoilmoittautumalla kaikkiin lasten/nuorten ryhmiin niin kauan kuin ryhmissä on tilaa.

* Mikäli osallistuja on useammalta tunnilta (4 krt) peräkkäin pois, vapautetaan paikka seuraavalle osallistujalle (ryhmään voi ilmoittautua uudelleen kauden aikana)

(Meillä ei ole jäsenmaksua)

(*Toimintaamme osallistuvat eivät ole vakuutettu meidän toimestamme)

 

Ilmoittautumisen peruuttaminen/ harrastuksen päättäminen

Peruutukset tulee tehdä vain ja ainoastaan kirjallisena sähköpostitse:

Huom!

Peruutusta ei voi tehdä esim. suullisesti ohjaajalle, teksti- tai WhatsApp-viestillä tai Facebook Messengerin tai Instagramin Direct-viestien kautta yhdistykselle.

 

JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA RYHMIÄ:

Ylivoimainen este: Jos kohtaamme ylivoimaisen esteen, force majeure-tilanteen, tai riippumattoman esteen, joka pakottaa peruuttamaan kevätkauden kokonaan, eikä asiakkaalle voida tarjota korvaavaa toimintaa, asiakkaalle voidaan palauttaa osa maksetusta Sporttikortti-maksusta, mikäli jokin alla listatuista ehdoista täyttyy. Tällaisessa tilanteessa asiakas ei voi saada vahingonkorvausta ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyneistä kuluista, joita tilanteesta saattaa aiheutua.

 • Jos kevätkauden toiminta perutaan Covid-19-viruksen takia ennen 10.01.2022, peruutus on maksuton, 0 euroa. (Sporttikortin hinta palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille kokonaisuudessaan.)

 

 • Jos kevätkauden toiminta perutaan Covid-19-viruksen takia tammikuun aikana, kuitenkin viimeistään 31.01.2022, palautamme 50 % Sporttikortin hinnasta asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

 

 • Jos kevätkauden toiminta (tammikuu-toukokuu 2022) perutaan Covid-19-viruksen takia helmikuun aikana tai sen jälkeen, emme palauta osallistumismaksua jo maksetuista Sporttikorteista.

* Terveydellisistä syistä johtuvat peruutukset neuvotellaan erikseen. Emme hyvitä yksittäisiä poissaoloja. Juhlapyhistä tai niiden aatoista johtuvia vapaita ei korvata. Yhdistys ei myöskään korvaa tuntien menetyksiä silloin kun harjoitustila on pois käytöstä jonkin muun tahon esimerkiksi kaupungin tai koulun takia. Näistä peruutuksista tiedotetaan erikseen.

 Sairastapaukset:

-Sporttikortin oston voi peruuttaa akuutin sairastapauksen vuoksi seuraavien ehtojen mukaisesti.

 1.  Jos asiakas sairastuu ennen kurssin alkua ja estynyt tulemaan kurssille, niin hänen on toimitettava lääkärintodistus (Toimitetaan osoitteeseen  info@sporttiakaikille.fi). Tällöin maksu palautetaan asiakkaalle vähennettynä toimistokuluilla (10 euroa) .
 2.  Jos asiakas joutuu keskeyttämään kurssin sairauden tai jonkin muun syyn takia, Sporttia kaikille ry ei ole velvollinen palauttamaan tai alentamaan keskeytyneen kurssin hintaa asiakkaalle

Huom! (mikäli vielä COVID-19 ohjeistukset) Mikäli osallistuja tulee sairaana ryhmään, järjestäjällä on oikeus evätä osallistujan pääsy mukaan toimintaan (Vanhemmat ovat velvollisia hakemaan sairaan lapsen pois.)

Jos asiakas haluaa peruuttaa sporttikortin oston muista syistä, emme palauta sporttikortti-maksua.

Muut ehdot:

Osallistuessaan yhdistyksemme järjestämään toimintaan, asiakkaalla tulee olla voimassa oleva Sporttikortti. Sporttikortti on henkilökohtainen, eikä siihen sisältyvien palveluiden käyttöoikeutta saa luovuttaa toiselle henkilölle. Kaikissa väärinkäytöstapauksissa henkilön Sporttikortti mitätöidään.

Mikäli osallistuja rikkoo tahallisesti liikuntatiloja tai tilassa käytettäviä liikuntavälineitä, on hän velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti yhdistykselle. Sporttia kaikille ry perii rikotusta liikuntavälineestä korvauksen, joka käytetään korvaavan välineen hankintaan.

 • Sporttia kouluille-kerhot:
    • Osallistumisen peruminen kirjallisesti osoitteeseen info@sporttiakaikille.fi (sähköpostissa tulee lukea lapsen nimi sekä ryhmä, josta paikan haluatte peruuttaa)
    • * Mikäli osallistuja on useammalta tunnilta (4 krt) peräkkäin pois, vapautetaan paikka seuraavalle osallistujalle (ryhmään voi ilmoittautua uudelleen kauden aikana)
    • Lisätiedot:
     • emmi.saarikoski@sporttiakaikille.fi
     • cherifa.mokaddem@sporttiakaikille.fi
 • Iltapäiväkerho:
    • Osallistumisen peruminen kirjallisesti osoitteeseen info@sporttiakaikille.fi (sähköpostissa tulee lukea lapsen nimi sekä ryhmä, josta paikan haluatte peruuttaa)
    • Lasten tietojen muuttaminen/lisääminen osoitteesta: emmi.saarikoski@sporttiakaikille.fi
    • Huom!  Mikäli osallistuja tulee sairaana ryhmään, järjestäjällä on oikeus evätä osallistujan pääsy mukaan toimintaan (Vanhemmat ovat velvollisia hakemaan sairaan lapsen pois.)
    • Mikäli osallistuja rikkoo tahallisesti liikuntatiloja tai tilassa käytettäviä liikuntavälineitä, on hän velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti yhdistykselle. Sporttia kaikille ry perii rikotusta liikuntavälineestä korvauksen, joka käytetään korvaavan välineen hankintaan.
    • Lisätiedot:
     • emmi.saarikoski@sporttiakaikille.fi